Provozování drážní dopravy

SOFISTIK SERVIS s.r.o. jako dopravce provozuje drážní dopravu v České republice na základě Licence k provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce, vydané Drážním úřadem.

Licence a osvědčení dopravce nám umožňují provozovat nepravidelnou drážní dopravu za účelem veřejné a neveřejné přepravy věcí.

Pro provozování drážní dopravy na vlečkách máme platnou licenci vydanou Drážním úřadem Praha, a následně máme uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy s provozovateli příslušných vleček.

Nabízené služby

Provozování drážní dopravy v ČR
Přepravy kameniva na železniční a silniční stavby
Přepravy pražců na železniční stavby
Přepravy kolejnicových pásů na železniční stavby
Přepravy kolejové mechanizace a strojů
Výkony lokomotiv v rámci výlukové činnosti
Pronájem lokomotiv
Pronájem železničních vozů
Zpracování cenových kalkulací na přepravy

Drážní vozidla

Lokomotivy řady 740.5
Železniční vozy řady Ua
Železniční vozy řady Faccs
Železniční vozy řady Faccpp

Reference

Naši obchodní partneři

Subterra, a.s.
STRABAG Rail a.s.
EDIKT a.s.
OHL ŽS, a.s.
GJW Praha, spol. s r.o.
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
ČD Cargo, a.s.
PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
REKOP, s.r.o.
LOKOTRANS SERVIS, s.r.o.
LOKO TRANS, s.r.o.

Některé realizované projekty - přepravy stavebních komodit

Velim - Poříčany
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
Rekonstrukce žst. Jaroměř
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice
Výměna pražců a kolejnic Černá v Pošumaví - Horní Planá
Oprava trati Rataje nad Sázavou - Mirošovice
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice
Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou
Optimalizace trati Beroun - Králův Dvůr
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín
Oprava traťového úseku Ledečko - Zruč nad Sázavou

Kariéra

Aktuálně přijímáme

Strojvedoucí
Vlakvedoucí / vedoucí posunu

Kontakty

Adresa
SOFISTIK SERVIS s.r.o.
Bratří Sedláčků 238/35
721 00 Ostrava - Svinov

Fakturační údaje
IČ: 285 98 466
DIČ: CZ28598466

Jednatelé

Libor Juřina
Tel.: +420 602 785 383
E-mail: jurina@sofistikservis.cz

Jiří Brož
Tel.: +420 603 506 311
E-mail: broz@sofistikservis.cz