Provozování drážní dopravy

SOFISTIK SERVIS s.r.o. jako dopravce provozuje drážní dopravu v České republice na základě Licence k provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce, vydané Drážním úřadem.

Licence a osvědčení dopravce nám umožňují provozovat nepravidelnou drážní dopravu za účelem veřejné a neveřejné přepravy věcí.

Pro provozování drážní dopravy na vlečkách máme platnou licenci vydanou Drážním úřadem Praha, a následně máme uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy s provozovateli příslušných vleček.

Přihlášení uživatele